درباره ما

ما هویت خود را همراه با تخصص، خلاقیت و کیفیت جهانی تعریف نموده ایم تا شایسته انتخاب شما باشد.

 

0%
بازخورد مثبت مشتریان
0
تنوع محصول تولیدی
0T
میانگین تولید سالانه

معرفی شرکت

شرکت صنایع فورج البرز در سال ۱۳۷۶ توسط بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۳۷,۰۰۰ متر مربع تاسیس گردید این شرکت یکی از پیشگامان عرصه تولید در کشور میباشد 

فعالیت این شرکت تولید انواع قطعات فولادی به روش فورج گرم و قالب بسته Close Die Forging می باشد این شرکت قابلیت تولید قطعات تا ۳۰ کیلوگرم و ظرفیت تولید سالانه ۱۰،۰۰۰ تن را در خطوط مختلف خود دارا میباشد وسعت تنوع تولید در این شرکت شامل قطعات فولادی خودروهای ،سبک سنگین ،معدن ،کشاورزی ،راهسازی ،پتروشیمی ،نفت ،گاز قطعات انتقال نیرو و صنایع ریلی می باشد.

خط مشی مدیریت این شرکت همواره بر افزایش کمی و کیفی ،تولید تکریم و جلب رضایت مشتریان احراز موقعیت مطلوب در بین رقبا و همچنین حضور در حوزه صادرات استوار است.

شرکت صنایع فورج البرز علاوه بر تنوع تولید قطعات فورج ضمن عقد قرارداد با شرکتهای بزرگ ماشینکار بصورت سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture) قادر به تحویل سفارشات خود به صورت ماشینکاری شده می باشد. با افزایش سطح اینگونه همکاری ها، در آینده شرکت فورج البرز قادر خواهد بود تمامی قطعات تولیدی را بصورت ماشینکاری شده ارائه نموده که موجبات فعالیت هرچه بیشتر شرکت در بازار قطعات خودرو بصورت OEM و After Market خواهد بود.

با توجه به خط مشی شرکت صنایع فورج البرز، مدیریت و پرسنل این شرکت تلاش می نمایند با بهره گیری از تخصص ،تجربه ماشین آلات، تجهیزات و با کار و کوشش فراوان در جهت تحقق اهداف شرکت و کسب موفقیت های روز افزون گام بردارند.

معرفی شرکت

شرکت صنایع فورج البرز در سال ۱۳۷۶ توسط بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۳۷,۰۰۰ متر مربع تاسیس گردید این شرکت یکی از پیشگامان عرصه تولید در کشور میباشد 

فعالیت این شرکت تولید انواع قطعات فولادی به روش فورج گرم و قالب بسته Close Die Forging می باشد این شرکت قابلیت تولید قطعات تا ۳۰ کیلوگرم و ظرفیت تولید سالانه ۱۰،۰۰۰ تن را در خطوط مختلف خود دارا میباشد وسعت تنوع تولید در این شرکت شامل قطعات فولادی خودروهای ،سبک سنگین ،معدن ،کشاورزی ،راهسازی ،پتروشیمی ،نفت ،گاز قطعات انتقال نیرو و صنایع ریلی می باشد.

خط مشی مدیریت این شرکت همواره بر افزایش کمی و کیفی ،تولید تکریم و جلب رضایت مشتریان احراز موقعیت مطلوب در بین رقبا و همچنین حضور در حوزه صادرات استوار است.

شرکت صنایع فورج البرز علاوه بر تنوع تولید قطعات فورج ضمن عقد قرارداد با شرکتهای بزرگ ماشینکار بصورت سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture) قادر به تحویل سفارشات خود به صورت ماشینکاری شده می باشد. با افزایش سطح اینگونه همکاری ها، در آینده شرکت فورج البرز قادر خواهد بود تمامی قطعات تولیدی را بصورت ماشینکاری شده ارائه نموده که موجبات فعالیت هرچه بیشتر شرکت در بازار قطعات خودرو بصورت OEM و After Market خواهد بود.

با توجه به خط مشی شرکت صنایع فورج البرز، مدیریت و پرسنل این شرکت تلاش می نمایند با بهره گیری از تخصص ،تجربه ماشین آلات، تجهیزات و با کار و کوشش فراوان در جهت تحقق اهداف شرکت و کسب موفقیت های روز افزون گام بردارند.

معرفی شرکت

شرکت صنایع فورج البرز در سال ۱۳۷۶ توسط بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۳۷,۰۰۰ متر مربع تاسیس گردید این شرکت یکی از پیشگامان عرصه تولید در کشور میباشد 

فعالیت این شرکت تولید انواع قطعات فولادی به روش فورج گرم و قالب بسته Close Die Forging می باشد این شرکت قابلیت تولید قطعات تا ۳۰ کیلوگرم و ظرفیت تولید سالانه ۱۰،۰۰۰ تن را در خطوط مختلف خود دارا میباشد وسعت تنوع تولید در این شرکت شامل قطعات فولادی خودروهای ،سبک سنگین ،معدن ،کشاورزی ،راهسازی ،پتروشیمی ،نفت ،گاز قطعات انتقال نیرو و صنایع ریلی می باشد.

خط مشی مدیریت این شرکت همواره بر افزایش کمی و کیفی ،تولید تکریم و جلب رضایت مشتریان احراز موقعیت مطلوب در بین رقبا و همچنین حضور در حوزه صادرات استوار است.

شرکت صنایع فورج البرز علاوه بر تنوع تولید قطعات فورج ضمن عقد قرارداد با شرکتهای بزرگ ماشینکار بصورت سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture) قادر به تحویل سفارشات خود به صورت ماشینکاری شده می باشد. با افزایش سطح اینگونه همکاری ها، در آینده شرکت فورج البرز قادر خواهد بود تمامی قطعات تولیدی را بصورت ماشینکاری شده ارائه نموده که موجبات فعالیت هرچه بیشتر شرکت در بازار قطعات خودرو بصورت OEM و After Market خواهد بود.

با توجه به خط مشی شرکت صنایع فورج البرز، مدیریت و پرسنل این شرکت تلاش می نمایند با بهره گیری از تخصص ،تجربه ماشین آلات، تجهیزات و با کار و کوشش فراوان در جهت تحقق اهداف شرکت و کسب موفقیت های روز افزون گام بردارند.

معرفی شرکت

شرکت صنایع فورج البرز در سال ۱۳۷۶ توسط بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۳۷,۰۰۰ متر مربع تاسیس گردید این شرکت یکی از پیشگامان عرصه تولید در کشور میباشد 

فعالیت این شرکت تولید انواع قطعات فولادی به روش فورج گرم و قالب بسته Close Die Forging می باشد این شرکت قابلیت تولید قطعات تا ۳۰ کیلوگرم و ظرفیت تولید سالانه ۱۰،۰۰۰ تن را در خطوط مختلف خود دارا میباشد وسعت تنوع تولید در این شرکت شامل قطعات فولادی خودروهای ،سبک سنگین ،معدن ،کشاورزی ،راهسازی ،پتروشیمی ،نفت ،گاز قطعات انتقال نیرو و صنایع ریلی می باشد.

خط مشی مدیریت این شرکت همواره بر افزایش کمی و کیفی ،تولید تکریم و جلب رضایت مشتریان احراز موقعیت مطلوب در بین رقبا و همچنین حضور در حوزه صادرات استوار است.

شرکت صنایع فورج البرز علاوه بر تنوع تولید قطعات فورج ضمن عقد قرارداد با شرکتهای بزرگ ماشینکار بصورت سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture) قادر به تحویل سفارشات خود به صورت ماشینکاری شده می باشد. با افزایش سطح اینگونه همکاری ها، در آینده شرکت فورج البرز قادر خواهد بود تمامی قطعات تولیدی را بصورت ماشینکاری شده ارائه نموده که موجبات فعالیت هرچه بیشتر شرکت در بازار قطعات خودرو بصورت OEM و After Market خواهد بود.

با توجه به خط مشی شرکت صنایع فورج البرز، مدیریت و پرسنل این شرکت تلاش می نمایند با بهره گیری از تخصص ،تجربه ماشین آلات، تجهیزات و با کار و کوشش فراوان در جهت تحقق اهداف شرکت و کسب موفقیت های روز افزون گام بردارند.

معرفی شرکت

شرکت صنایع فورج البرز در سال ۱۳۷۶ توسط بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۳۷,۰۰۰ متر مربع تاسیس گردید این شرکت یکی از پیشگامان عرصه تولید در کشور میباشد 

فعالیت این شرکت تولید انواع قطعات فولادی به روش فورج گرم و قالب بسته Close Die Forging می باشد این شرکت قابلیت تولید قطعات تا ۳۰ کیلوگرم و ظرفیت تولید سالانه ۱۰،۰۰۰ تن را در خطوط مختلف خود دارا میباشد وسعت تنوع تولید در این شرکت شامل قطعات فولادی خودروهای ،سبک سنگین ،معدن ،کشاورزی ،راهسازی ،پتروشیمی ،نفت ،گاز قطعات انتقال نیرو و صنایع ریلی می باشد.

خط مشی مدیریت این شرکت همواره بر افزایش کمی و کیفی ،تولید تکریم و جلب رضایت مشتریان احراز موقعیت مطلوب در بین رقبا و همچنین حضور در حوزه صادرات استوار است.

شرکت صنایع فورج البرز علاوه بر تنوع تولید قطعات فورج ضمن عقد قرارداد با شرکتهای بزرگ ماشینکار بصورت سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture) قادر به تحویل سفارشات خود به صورت ماشینکاری شده می باشد. با افزایش سطح اینگونه همکاری ها، در آینده شرکت فورج البرز قادر خواهد بود تمامی قطعات تولیدی را بصورت ماشینکاری شده ارائه نموده که موجبات فعالیت هرچه بیشتر شرکت در بازار قطعات خودرو بصورت OEM و After Market خواهد بود.

با توجه به خط مشی شرکت صنایع فورج البرز، مدیریت و پرسنل این شرکت تلاش می نمایند با بهره گیری از تخصص ،تجربه ماشین آلات، تجهیزات و با کار و کوشش فراوان در جهت تحقق اهداف شرکت و کسب موفقیت های روز افزون گام بردارند.

گواهینامه ها

گواهینامه 1

گواهینامه 2

گواهینامه 3

گواهینامه 4

گواهینامه 5

گواهینامه 6

مشتریان ما