کنترل کیفیت و آزمایشگاه

واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه این شرکت مجهز به انواع تجهیزات کنترلی و اندازه گیری به منظور تایید مراحل مختلف فرایند تولید و تطابق محصولات تولید شده با درخواست مشتریان می باشد که برخی از این تجهیزات عبارتند از:

  • دستگاه ادی کارنت
  • دستگاه ترک یاب
  • دستگاههای سختی سنج
  • سایر لوازم و تجهیزات اندازه گیری
  • دوربین های مهندسی