طراحی و مهندسی

بخش طراحی و مهندسی ضمن پشتیبانی دانش فنی، با استفاده از تجارب کسب شده و با بهره گیری از نرم افزارها و شبیه سازهای به روز دنیا بعنوان بازویی موثر در جهت ایجاد اطمینان از تولید محصولات مطلوب، تحقق اهداف شرکت و کسب رضایت مشتریان، طراحی و تولید بیش از ۲۵۰ نوع قطعه خودرویی و غیر خودرویی را در داخل شرکت امکان پذیر ساخته است. 

فیلمی از شبیه سازی