گواهینامه ها

شرکت فورج البرز مفتخر است علاوه بر گواهینامه های ISO9001 و QS9000 که در سالهای پیش کسب نموده است در سالهای اخیر ضمن اخذ و استمرار گواهینامه : ISO/TS 16949 2009 ، موفق به اخذ  گرید از شرکت های بزرگ خودروساز ایرانی و الزامات مشتریان خارجی با پیاده سازی نظامهای کیفی آنها شود و با رعایت و اجرای استاندارد قطعات ایمنی در این خصوص نیز سربلند گردد.