چاپ مصاحبه آقای هادی تک زارع مدیر طراحی و مهندسی شرکت صنایع فورج البرز در روزنامه دنیای اقتصاد

ورود «صنایع فورج البرز» به بخش تولید قطعات خودرو
آزاده حسینى :در شرایطى که تحریم ها مانع واردات انواع قطعات خودرو شده و خطوط تولیدخودرو درکشور تحت تاثیرکاهش واردات قرارگرفته،شرکت صنایع فورج البرز در اقدامى ازسوى واحد طراحى و تحقیق و توسعه به نقطه اى رسیده است که توان تولید صفر تا صد هر قطعه اى را که به روش آهنگرى داغ (Hot Forging) تولیدمى شود،دارد. دراین شرکت طراحى ها به صورت خلاقانه صورت مىگیرد؛چرا که هادى تک زارع،مدیر واحد طراحى و مهندسى،قالبسازى صنایع فورج البرز معتقد است در دنیاى رقابتى امروز اگر از رقبا تقلیدکنیم،قطعا یک گام ازآنها عقبتر هستیم. ازهمین رو با تفکرى که شرکت درپیش گرفته،موفق شده تا در راستاى بومى سازى قطعات و خودکفایى کشور در سال جارى قطعه سرپلوس پراید طراحى و تولید کند که به صورت انبوه درحال تولید است. همچنین درصنایع فورج البرز قطعه کلاوپل یا به اصطلاح پنجه دینام،که ازقطعات روتور داخل دینام خودرو است و تا سال گذشته واردکشور مى شدنیز طراحى شده و درحال حاضر باکیفیتى بهتر از محصول وارداتى تولید انبوه مىشود. شرکت فورج البرز باتوجه به داشتن طیف مناسبى از پرسهاى گوناگون، توانست با ورود به صنایع مختلف (خودروسازى،نفت و پتروشیمى،صنایع ریلى،کشاورزى و قطعات صنایع برق و همچنین تولید قطعات با فلزات رنگین … ) قطعات متنوعى ازمحصولات را درسبد خودداشته باشد.
به گفته هادى تکزارع،مدیر واحد طراحى ومهندسى، این شرکت مىکوشد تا در طراحى مزیت رقابتى را بیشترکرده وقطعات را باکمترین هزینه تولیدکند. همچنین کیفیت قطعات همیشه بالاتر از رقبا باشد وتلاش برافزایش کیفیت و رضایت مشترى نیز کماکان تداوم دارد. طراحى قطعات فورج تلفیقى ازعلم، تجربه و هنراست و با ادغام این سه عنصرتلاش مى شود تا با ایده آل ترین فرآیند،قطعه تولید شود. هیچ کتابى نمى تواند روش طراحى قطعات را آموزش دهد؛چراکه شرایط همیشه یکسان نبوده و کسى برنده مى شود که بتواند انعطاف بیشترى داشته باشد. باتوجه به اینکه تمام فرآیند، ازابتدا تا انتها،مبتنى بردانش بوده و از ایده هاى خلاق و ناب براى تولید قطعات جدید استفاده شده،مراحلى ازثبت شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان و نوآورانه طى شده است.

نوشتن دیدگاه