مزایده شماره ۱:

با سلام و احترام
شرکت صنایع فورج البرز قصد فروش فوری ضایعات پانچ و تریم، ته مواد و قطعه اسقاطی به میزان حدود ۱۲۰ تن دارد لطفا در صورت تمایل به خرید پیشنهاد در داخل پاکت تا پایان روز یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ به دفتر مرکزی و تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۳ به دفتر کارخانه تحویل گردد برنده همان روز دوشنبه وجه را به حساب شرکت واریز نماید

مزایده شماره ۲:

با سلام و احترام
شرکت صنایع فورج البرز قصد فروش حدود ۲۴ تن قالبهای بلااستفاده و اسقاط را به بالاترین نرخ پیشنهادی دارد لطفا در صورت تمایل به خرید پیشنهاد را در داخل پاکت به دفتر مرکزی تا پایان روز یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۲ با دفتر کارخانه تا ساعت ۹ روز دوشنبه۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تحویل دهید برنده وجه را دوشنبه به حساب واریز نماید