مجمع عمومی (۱۳۹۶/۰۴/۲۷)

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع فورج البرز راُس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ درمحل تهران ، پیکانشهر، ساختمان سریر، سالن همایش شرکت هلدینگ فرزانگان برگزار می شود.