بیشترین تعداد بازدید کاربران از مصاحبه آقای هادی تک زارع در روزنامه دنیای اقتصاد

به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مصاحبه آقای هادی تک زارع با موضوع ورود صنایع فورج به بخش تولید قطعات خودرو جزء بیشترین تعداد بازدید در بین دیگر اخبار این روزنامه بوده است

نوشتن دیدگاه