برگزاری دوره حل مسئله در محل کارخانه

برگزاری دوره حل مسئله توسط جناب آقای دکتر محمد مرادی (مشاور و سرممیز سیستمهای مدیریت کیفیت) در محل کارخانه با حضور کلیه مدیران و روسای شرکت برگزار گردید.

نوشتن دیدگاه