اطلاعات تماس کارخانه:

  • کیلومتر ۲۵ جاده قدیم قزوین - تهران، جنب نیروگاه شهید رجایی
  • تلفکس: ۳۲۹۳۹۰۷۵-۳۲۹۳۸۳۶۱-۳۲۹۳۸۳۱۷ (۰۲۸)

اطلاعات تماس دفترمرکزی:

  • تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، خروجی پیکانشهر، ساختمان سریر
  • تلفن: ۵-۴۴۷۸۴۱۹۱/فکس: ۴۴۷۸۴۱۹۰ (۰۲۱)

خدمات مشاوره

جهت تماس کارشناسان ما با شما از فرم زیر استفاده نمایید